Loading...

TEL:02-2881-9471 分機 6682

本系學士班現有4個年級,每個年級各一班,招生方式採繁星推薦、個人申請與考試分發三種管道,112學年擬招收65名新生,名額分別為繁星入學:22名、個人申請:28名、考試分發:15名。此外,每年暑假期間亦舉辦大二及大三轉學生招生考試。非本科系學生亦可利用轉系、修讀輔系或雙學位方式進入數學系,一探數學之奧妙。

修讀學、碩士一貫學程辦法:請按此

【數學系學士班】招生管道相關事項

學士班招生名額 65名

113學年度大學申請入學審查資料準備指引,請按此

          二年級考試科目:微積分

          三年級考試科目:高等微積分、線性代數

          學士班聯絡方式:(02)28819471轉 6682-6683

 

  • 備註

          1. 上述各項招生訊息,請參閱本校招生資訊網

          2. 近五年各類招生錄取概況,請參閱招生資訊網招生統計